Så skyddar du ditt hus mot alger

Svenska villaägare har alltid haft problem med alger som växer på alla möjliga ställen i sina hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering såsom badrum, källare och förråd. Men algväxt kan även ske på tak, ytterväggar och staket, dock är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Fast man bör fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är oftast gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet och de äter sig därför inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika problem med alger på tak, ytterväggar och staket är att göra normalt underhåll, såsom regelbunden rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- och algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är även rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för problem med mögel och alger.

Man kan förebygga alger och mossa genom behandling med Tvärstopp. Påväxt kan behandlas med Bensaltensid eller Fulstopp, spruta på – regna av.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga problem då dessa ges större möjlighet att växa. Detta beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom tak, ytterväggar och staket. Dessutom brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som oftast kräver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att hitta då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att få svar på om man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt ”luktar sig” till om och var det finns dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel och alger.

Har man till exempel haft problem med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän trötthet.

Det bästa sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!