Mossor

Mossor

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses vara en grupp växter vilken innefattar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på till exempel stenar i skogen, och man kan märka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Vissa mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och får sin näring från bland annat nederbörd och fukt i luften. Det är alltså via bladen, vilka har konstant öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Var brukar man kunna hitta mossa?

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – till exempel vid näringsfattig jord eller fukt och övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Ibland är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de gillar att växa på torra och soliga platser. Lavar är oftast grå eller grönaktiga till färgen och ofta plattare än mossa.

Mossa brukar vara ett problem

Väggmossa

Ett problem med mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bäst på tak av tegel, eternit och skiffer, men växer även gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan leda till att de spricker när det blev vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man måste ta bort den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Många tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande problem. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men också gödsel och ibland även kalk för att neutralisera en sur jord.

Hur blir man av med mossan?

Om man vill få bort mossan är det viktigt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta hjälp av mossa gti eller järnsulfat, som det egentligen är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras mycket varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att ge gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att förhindra att mossan snart kommer tillbaka.

Man kan också använda väldigt svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Samtidigt försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste okänt i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och fixa det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som gör jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla vrus dör på fläcken.

Man ska dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli mycket vackra inslag i ens trädgård.