Mossa på tak och takpannor

Mossa på tak och takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en början kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Vad är mossa?

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Ibland kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer helst inte där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa på tegel

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör många hustak till trevliga platser för mossa. Speciellt om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är viktigt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och när vintern kommer med kyla och frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika knep för att hålla mossan borta. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att hålla taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

Hur blir man av med mossa på taket?

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt ta bort mossan. Detta gör man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att sopa bort uttorkad mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan också prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan också tvätta taket med högtryckstvätt, men det är också lite vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså ska man tänka på hur man kan förhindra att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.