Mossa i gräsmattan och på huset

Mossa i gräsmattan och på huset

Varje år slösar vi svenskar miljontals kronor och åtskilliga timmar på att försöka få bort mossa och lavar från våra hus och gräsmattor. Ibland kan det nästan liknas vid en oändlig process då till exempel grön mossa som växer på gräsmattan oftast återkommer nästkommande sommar så länge vi inte gräver upp hela gräsmattan och ersätter den med en helt ny. Det finns dock ett par trix som man hjälpa till att underlätta detta arbete.

Det är inte bara i gräsmattan som mossa och lavar växer, det är även på, i, under och över våra hus, mer eller mindre. Specifikt lavar brukar egentligen bara ha ett estetiskt intrång på våra ägor och de är faktiskt rätt så harmlösa. De brukar till och med bara bra indikationer på hur bra luften är där de lever.

Mossa i gräsmattanNormalt så brukar man säga att ju mer lavar som växer, desto renare är luften i dess omgivning. Även om vissa kan tycka att det inte ser så trevligt ut så ska man vara glad då man svart på vitt bor på ett ställe där omgivningen är hälsosam.

Det finns ett par ställen där man dock skulle föredra att det växte så mycket mossa och det är bland annat mossa på stenplattor, i gräsmattan, på takpannor och mossa på asfalt. Det finns ett rätt så enkelt knep för att bekämpa mossa.

Man tar och blandar en till två deciliter järnsulfat med tio liter vatten för varje 50 kvm gräsmatta. Häll på det under våren runt april-maj för bästa effekt. Detta eliminerar nästan garanterat tillväxt av mossa i gräsmattan.

Ett ännu bättre knep är Bensaltensid, som kan läggas på med ryggspruta eller en ny Kärcher högtryckstvätt med kembehållare. Bensaltensid tar bort en massa svamp och annat i gräset på samma gång, idealiskt till golfbanor där man kan späda ut det 350 gånger och köra var 3-4 vecka och få ett sagolikt gräs.

Man kan även gödsla gräsmattan under början av säsongen för att på så sätt hjälpa gräset att växa sig över mossan och på så sätt kväva den istället för att det motsatta sker. Då mossa trivs på skuggiga ställen brukar det ofta vara där som den växer bäst. Det finns vissa gräsarter som är anpassade att växa i skuggigare miljöer och det kan rekommenderas att så dessa på de platser där mossan håller på att ta över.

Mossan kommer dock alltid att ha ett övertag mot gräset. Vanligt svenskt gräs som de flesta har i sin gräsmatta växer inte mer när temperaturen i jorden går ner under 10 grader, den avstannar helt. Mossan däremot fortsätter att växa så länge den har tillgång till vatten, det vill säga, mossan slutar att växa först när tjälen lägger i marken. Således börjar också mossan växa i gräsmattan före gräset.

Var ska man då vara försiktig med att mossa växer?

Traditionellt sätt kan mossa börja växa på tak och ibland på stenplattor som ligger i direkt anslutning till huset eller husgrunden. Risken är att mossa börjar växa in mot huset och förhindra den respiration som ett hus behöver. Resultatet kan med tiden bli att mögel, alger och hussvampar börjar växa mellan mossan och huset och det kan i sin tur ge upphov till en rad problem.

Även om mossa kan verka som ett problem för många husägare så är det en naturlig och nödvändig del av vårt ekosystem. Mossor bryter ner alla organiska material i naturen så att den återställs till vad den var. Om ett träd eller ett djur dör i naturen så kommer detta sakta men säkert att försvinna från naturen, och det är tack vare mossa som detta är möjligt.