Kalk, järnsulfat, mossa gti eller vad fungerar bäst?

Det finns verkligen jätte många olika mossmedel att välja mellan; kalk, järnsulfat, mossa gti och många fler, men vad fungerar bäst bland alla dessa? Utrotning av mossa i svenska gräsmattor är en affär som omsätter mångmiljonbelopp varje år och det finns allt mellan hemkurer för några få kronor per liter upp till mirakelkurer för flera hundra kronor per liter. Det är givetvis svårt att veta vad som fungerar bäst i denna djungel, men det finns några sanningar om mossutrotning som jag tänkte bena ut.

Först bör man veta varför mossa växer i gräsmattor. Det beror i mångt och mycket på ett par få variabler nämligen fuktnivåer och pH-värde i jorden och luften. Vi börjar med fukten; mossor, precis som alger, alvar, mögel och svampar, växer bäst i fuktiga miljöer, man måste därför se till det inte ges möjlighet att skapa en fuktig miljö där den kan växa. Ett par tips är att man ser till att gräsmattan har en bra naturlig dränering så vatten inte kan ansamlas, dessutom ska man se till att man använder gräsuppsamlare när man klipper gräset då det gräs som annars blir kvar kan skapa en fuktansamling.

Vad gäller pH-mässigt?

När det gäller pH-värdet så växer gräset optimalt när pH ligger runt 6.5 till 7.0, medan mossan växer väldigt bra i pH-värden som är runt och under 5.5. Om man har problem med surt regn så kommer detta att sänka gräsmattans pH-värde vilket leder till att mossan trivs bättre och gräset sämre. Man kan enkelt mäta vad pH-värde är med mätstickor för att få klart för sig om pH-värdet har sjunkit. Om detta är fallet så kan man lägga på lite kalk på gräsmattan då kalken har som funktion att det neutraliserar pH till 7.

Ett föga känt knep mot mossa i gräsmattor – som samtidigt tar antraknos och andra gräsparasiter – är att använda Fulstopp kraftigt utspätt. Utspätt 500 gånger är faktiskt allt som behövs i gräs, 20 ml (2 cl) till 10 liter vatten. Perfekt om man har ryggspruta eller vattnar ut med vattenkanna – och billigt.

Man kan också använda järnsulfat eller mossa gti för att bekämpa mossan. Järnsulfatet fungerar på så sätt att det helt enkelt torkar ut mossan så den inte fortsätter att växa. Fördelen är att det i mycket liten utsträckning skadar djur- och växtlivet i övrigt. Mossa gti innehåller också järnsulfat som aktiv substans, men det är väldigt mycket dyrare än att köpa rent järnsulfat som man blandar själv.

Järnsulfaten köper man i säck för några tiotals kronor per kilo hos Granngården. Man kan till och med köpa järnsulfat som egentligen är ett mineraltillskott för grisar och det kommer ha samma funktion, men kostar mycket mindre, fråga bitrådet på Granngården då de har koll på vad du menar (om de mot förmodan inte har det, ta allt annat de säger med en nypa salt). Sedan blandar man ca en eller två deciliter med 10 liter vatten beroende lite på hur mycket mossa man har i sin gräsmatta. Sedan vattnar man helt enkelt hela gräsmattan med blandningen, räkna med att du får göra ett flertal blandningar och se verkligen till att du lyckas sprida blandningen så det kommer på all mossa.

För att resumera vad jag började med; vad fungerar då bäst? Mellan järnsulfat, mossa gti och kalk så skulle jag säga att en kombination av dem fungerar bäst (förutom Fulstopp, som är bättre och miljövänligare); men se till att du inte betalar väldigt mycket för något som i praktiken är väldigt billig, jag syftar givetvis på järnsulfat och mossa gti.