Bli av med mossan

Bli av med mossan

En grön och skön gräsmatta är ett glädjeinslag i trädgården. Härligt att gå på, vackert att se på och kul att leka på. Den perfekta gräsmattan är dock ingen självklarhet och det gäller att underhålla mark och gräs på rätt sätt. Mossa är ett hot mot den välmående svenska gräsmattan och den är tyvärr envis.

Hur får du kvarterets finaste gräsmatta? I den här artikeln tar vi upp olika tips som hjälper dig att hålla mossa bort från gräsmattan. Det ger dig i sin tur en starkare gräsmatta som klarar av att stå emot mossans angrepp.

Skugga

Ett stående tips för dig som ska så gräs till tomten är att välja en sort för skuggiga lägen till områden som är utsatta för mossa. Det ger en starkare konkurrens mot mossan som tenderar att trivas mycket bra i gräs som ligger i skuggigt läge. Du kan dessutom justera ljusinsläppet mot gräset ännu mer genom att gallra buskar eller träd. Ju bättre förutsättningar du skapar för din gräsmatta, desto större chans är det att gräset står emot växande mossa. En gräsmatta utan mossa är en frodig och grön gräsmatta. Har du en robotgräsklippare är sommaren räddad när det gäller slitgöra. Då kan du lira casino med free spins direkt från solstolen eller äta glass på terrassen utan att bekymra dig för gräsklippning.

Dränering

Mossa tycker om skuggiga platser, men även fuktiga markytor. Om våren tenderar svenska gräsmattor att vara rejält blöta. Vatten som samlats upp och blir stående under en längre tid är ett bevis för att tomten är dåligt dränerad. Små välfyllda vattenpölar på gräsmattan är med andra ord ett hot mot gräsmattan. Mossan växer sig stark i dåligt dränerad mark så det är alltid bra att försöka hitta orsaken till vattenansamlingen. Det kan till exempel vara en ojämn markyta eller att lerjorden i trädgården är allt för kompakt. För att jämna ut marken ska grässvålen skäras ut runt själva hålet. Matjord ska sedan användas till att fylla upp hålet med innan grässvålen läggs tillbaka och bevattnas. Är problemen med din trädgårds blöta mer komplexa än så kan det krävas att en ny gräsmatta läggs. Då med ett dräneringsrör eller dränerande skikt av sten för att garantera att vattnet inte samlas upp i små depåer.

Näringsbrist

En tålig gräsmatta som klarar av att konkurrera ut mossan behöver rejält med näring. Det tillförs via gödsling. Har gräsmattan inte gödslats på länge kan just näringsbrist vara problemet bakom en torftig gräsmatta. Det är dock enkelt löst genom att använda ett av marknadens gödselprogram. Du kan med fördel höra dig för med någon trädgårdskunnig i din närhet eller hos din lokala handlare. Beroende på hur skadad din gräsmatta är kan olika typer av gödselprogram vara att rekommendera. När gödslingen tillförts kommer mossan ganska omgående att konkurreras ut av en välmående gräsmatta.

En jord som har ett kemiskt surt pH-värde tenderar att generera mossa. Gräset trivs nämligen inte lika bra som mossan i den typen av jord. Tipset är att kalka din gräsmatta under tidig vår om pH-värdet är för surt. Gör det dock inte i onödan, utan var noga med att studera orsaken bakom den dåligt växande gräsmattan. Lågt pH-värde är nämligen ingen vanlig orsak till att mycket mossa växer i gräsmattan. Du ska aldrig kalka i samband med att du gödslar gräset.