Alger kan växa överallt

Alger kan praktiskt taget växa överallt. Så länge de befinner sig i en fuktig miljö så kan en alg överleva där. Denna typ av mikroorganismer behöver även tillgång till värme och syre. Dessa miljöer befinner sig dock oftast utomhus då det är där som fuktighetsnivåerna oftast är optimala. Alger i sig är inte så farliga för ditt hus, så länge du inte låter dem ta över helt och hållet. Man ska dock vara försiktig med att förväxla alger med andra typer av angrepp såsom mögel eller hussvamp, då dessa kan få värre konsekvenser.

Alger

Det pågår ständigt en debatt mellan experter på området om alg-angreppen har ökat de senaste åren. En del hävdar att vi enbart har blivit bättre på att känna igen alg-angrepp och andra typer av angrepp. Bland de som hävdar att de ökat finns två teorier: de ena menar att de faktiskt har ökat och att detta beror på att de färger som vi använder för att måla våra hus idag är mycket mer miljövänliga varför alger, mögel, mossa, lavar och hussvamp nu växer i och på våra hus i större utsträckning. De andra menar att det snarare beror på den globala uppvärmningen och att Sverige helt enkelt blivit varmare och vi upplever mer nederbörd varje år som ger upphov till större problem med fukt, och fukt och olika typer av angrepp går hand i hand med varandra.

Undersökningar visar också att det är mer problem med alger, fukt och mögel i Stockholm och dess omnejd än på den svenska västkusten. Man menar att detta beror på att västkusten har ett mer blåsigt och kargt klimat än Stockholmstrakten. Vidare spelar nivåerna av luftförorening en roll då alger och mögel många gånger kan hämta näring från luftföroreningarna och dessutom kan alger och mögel gro väldigt väl på till exempel smutsiga fasader.

Det man som villaägare själv kan reglera, eller i alla fall ha någon som helst chans att reglera, är fukt, genom att se till att källare, grund och vind har riktig ventilering och dränering där det kan behövas.

Ser man ett angrepp bör man direkt spruta på Fulstopp. Även om man inte har tid att tvätta ner så bör man  lägga på Fulstopp. Algerna dödas och man kan göra rent senare. Annars regnar det bort med tiden.

Om man får ett algangrepp så bör man tvätta bort det för att undvika att det förvärras. Det finns dock inga genvägar, det handlar helt enkelt att ta bort det med hjälp av rengöringsmedel och sedan skrubba, skrubba, skrubba. Det finns en hel uppsjö med olika typer av rengöringsmedel som man kan använda och de kostar allt ifrån under en krona upp till flera hundra kronor per liter. Enligt en undersökning som Folksam genomförde för ett tag sedan så visade det sig att den mest prisvärda och mest effektiva lösningen var en blandning av vatten och en vanligt svenska miljömärkt diskmedel som vi alla har hemma. Kostnaden för denna låg långt under en krona per liter när det var färdigblandat. Och dessutom så skyddar denna lösning miljö mycket bättre i många fall. Dock är det bättre att använda Fulstopp för då tar det vanligtvis flera år tills algerna kan komma tillbaka, för Fulstopp lämnar en molekyltunn elektriskt laddad yta som skyddar mot påväxt – giftfritt.

Hur tvättar du fasaden?

  • Använd vanligt diskmedel
  • Om inte detta fungerar eller du vill ha ett efterskydd, gå över till Fulstopp
  • Tvätta alltid nerifrån och upp
  • Undvik att använda högtryckstvätt då detta kan ge upphov till att vatten tränger in i väggen mellan panelerna

OBS! Om huset är målat med så kallad slamfärg, typ Falurödfärg och dylikt, så ska man helt undvika att tvätta med vätska utan snarare torrborsta bort eventuella angrepp från alger